Go to Top

Nagrade studentima Fakulteta umetnosti za najbolji crtež, sliku i za ukupne postignute rezultate

Komisija za dodelu nagrada je na godišnjoj izložbi studenata Odseka za likovne umetnosti, dodelila tri nagrade.
Savina Tomanović Kostov, student IV godine osnovnih akademskih studija Slikarstva u klasi mr Bratislava Bašića, vanr. profesora je nagrađena za najbolji crtež.

Milica Kostić, student IV godine osnovnih akademskih studija Slikarstva u klasi mr Katarine Đorđević, red. Profesora, je dobila nagradu za najbolju sliku.

Dunja Ćirić, student master akademskih studija Slikarstva u klasi mr Bratislava Bašića, vanr. profesora je nagrađena za ukupne postignute rezultate.