Go to Top

MR DANIJELA STOJANOVIĆ

MR DANIJELA STOJANOVIĆ (1963), nastavnik stručnog predmeta, diplomirala 1985. na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju na teorijskom odseku. Zvanje magistra umetnosti iz oblasti Kontrapunkta stiče 2003. na Fakultetu umetnosti u Prištini (sedište Zvečan). Oktobra 2011. dobija saglasnost za izradu i odbranu doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na Departmanu za pedagogiju sa temom Kontinuitet uspeha učenika i studenata u nastavi Kontrapunkta. Od 2003. radi na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu, na studijskom programu Opšta muzička pedagogija osnovnih akademskih studija na predmetu Kontrapunkt. Aktivna je u radu organa na Fakultetu umetnosti, kao šef Katedre za teorijske predmete, član Komisije za izradu pravilnika, član Komisije za implementaciju Bolonjske deklaracije, šef Odseka za muzičku umetnost, član Saveta fakulteta i član Komisije za izdavačku delatnost. U cilju stručnog usavršavanja učestvuje na naučnim simpozijumima, a polje interesovanja je usmereno ka polifonoj analizi dela savremenog makedonskog kompozitora Stojana Stojkova. Bibliografija: Kontrapunktska analiza finala opere Falstaf (2005), Niš, Studentski informativno izdavački centar; Kodela S., Stojanović D. i Cvetković S. (2006), Slovenci muzičari u niškom kraju (monografija), Niš, Slovenačka kulturna zajednica France Prešern; Primena barokne fuge u romantizmu na primeru finala opere Falstaf Đuzepea Verdija (2006), u: Zbornik radova Prvog naučnog skupa Katedre za teorijske predmete ur. dr Sonja Cvetković, Niš, Fakultet umetnosti u Nišu (u štampi); Analiza faktora koji stvaraju represiju u sticanju znanja iz kontrapunkta (2007) u: Zbornik radova Drugog naučnog skupa Katedre za teorijske predmete ur. dr Sonja Cvetković, Niš, Fakultet umetnosti u Nišu (u štampi); Primena vizantijskog pevanja u delu savremenog kompozitora (2007), u: Dani Vlade S. Miloševića - Naučni skup Zbornik radova. ur. dr Dimitrije Golemović, Banja Luka, Akademija umjetnosti. Polifonizacija makedonske narodne pesme u kompoziciji Pečalbarska S. Stojkova (2008) u: Dani Vlade S. Miloševića - Naučni skup Zbornik radova, Banja Luka, Akademija umjetnosti.