Go to Top

mr Zoran Stanisavljević sa Akademskim horom nastupa u Poljskoj

mr Zoran Stanisavljević, vanredni profesor na Fakultetu umetnosti, učestvuje sa Akademskim horom SKC Univerziteta u Nišu na festivalima Univerzitetskih horova u Kališu, Polјska od 13. do 15. maja 2017. godine i Poznanju, Polјska od 16. do 20. maja 2017. godine u organizaciji  Univerziteta Adam Mickievič u Poznanju.