Go to Top

Naučni simpozijum TRADICIONALNA ESTETSKA KULTURA VIII: ZANAT

Nakon ispitivanja estetske dimenzije kuće (2005), svakodnevlja i praznika (2006), tela i odevanja (2007), hleba (2008), igre (2009), erosa (2010), vrta (2011), u okviru projekta Tradicionalna estetska kultura Srba, učesnici simpozijuma će usmeriti pažnju na istorijsku, mitološko-religijsku, simboličku, folklornu, privrednu, lingvističku i dijalektolološku, kulturološku, estetsku i turističku dimenziju ZANATA, radi istraživanja mesta i funkcije zanatâ u predindustrijskim, industrijskim i postindustrijskim društvima (s posebnim osvrtom na ranovizantijski period), a naročito s obzirom na njihovu rukotvornu, tehničku ali i umetničku prirodu, te na njihov simbolički identitetski značaj i njihovo mesto u kritičkom ispitivanju mitološkog, ideološkog i utopijskog konstruisanja modela poželjnog autentičnog ljudskog rada.

 

Naučni simpozijum se održao u Nišu, 29. novembra 2013 sa početkom u 11.00 sati na Univerzitetu u Nišu (Univerzitetski trg 2, Sala br. 8 / prizemlje)

 

Izveštaj o održanom naučnom skupu (pdf)