Go to Top

Obaveštenje studentima

Upis godine za akademsku 2015/2016. godinu je 29. i 30. 09. 2015. godine u intervalu od 09,00 do 13,00h

 

Prilikom upisa II, III, IV godine studenti podnose:
- studenti koji su na samofinansiranju plaćaju I ratu školarine na žiro račun 840 – 2012666 – 89 poziv na broj 742 121-02
- upis i nadoknada za obradu obrasca «ŠV 20» u iznosu od 2.000 dinara na žiro račun 840 – 2012666 – 89 poziv na broj 742 121-02
- osiguranje studenata u iznosu od 300 dinara, na žiro račun 840 – 2012666 – 89 poziv na broj 742 121-06
- studenti koji prenose ESPB bodove uplaćuju bodove prilikom upisa 1 bod je 2.000,00 dinara.

 

Nastava u jesenjem semestru akademske 2015/2016. godine počinje u četvrtak, 01. 10. 2015. godine po utvrđenom rasporedu.