Go to Top

Odbrana završnog rada Master akademskih studija – Slikarstvo

Odbrana završnog rada Master akademskih studija

Slikarstvo

 

Ivan Mitić
Sava Milić
Nikola Milić
Jelena Milićević
Danijela Dimitrijević

Mentori:
Mr Đuro Radonjić, redovni profesor
Mr Katarina Đorđević, redovni profesor

 

Sreda 30. 09. 2015. 10h
Prostorija kolektivne nastave FU, Prvomajska br. 6