Go to Top

Završni koncert Master akademskih studija – Marija Dimitrijević, solo pevanje

Završni koncert Master akademskih studija

Marija Dimitrijević, solo pevanje

Mentor: mr Aleksandra Ristić, redovni profesor

 

Program
Ј. B. Weckerlin - Ciklus pesama"Bergerettes"
G. Hue - Chansons Lointaines
D. Despić – Ciklus pesama "Đulići i Uveoci" op.118

 

Utorak 29. septembar 2015. 19:30h
Koncertno-izložbeni prostor FU Knjaževačka 2a