Go to Top

Otvaranje Izložbe Novaka Novakovića u Maloj galeriji NTV-a

U četvrtak 14. februara  2013. godine u 19 sati, u Maloj galeriji Niške televizije biće otvorena izložba grafika autora Novaka Novakovića, grafičkog dizajnera iz Ćuprije koji je diplomirao na Fakultetu umetnosti u Nišu.

 

***

Mladi umetnik, Novak  Novaković, se Niškoj publici predstavlja svojom četvrtom samostalnom izložbom. Ovoga puta u pitanju su grafički listovi nastali na završnoj godini studija, sa vrlo karakterističnim i jasnim tematskim osvrtom.

Veština obrade matrica, bez sumnje ostavlja najjači utisak. Otisci su nastali interesantnom kombinacijom tehnika-kolografijom, kao osnovom ( kroz primenu različitih materijala, različitih teksturalnih vrednosti ) i  crtežom u linorezu, čime jasno definiše i pojačava utisak reljefnosti. Dobar precizan i sveden crtež. Pri tom i veoma snažan. Kolorit  gotovo gamski, ali sa jako promišljenim i diskretnim bojenim akcentima. Elementi komponovani kao upravo otkrivene vrednosti iz prošlosti, koji tako selektovani prenose jasnu i važnu poruku. Zanatska preciznost, koja ispoljava težnju da se granica između grafičkog lista i skulpture svede na minimum, kao i jasno insistiranje  na materijalizaciji, ovim fino patiniranim komadima papira, omogućuju postizanje savršenog balansa između nasleđenog i novonastalog. Takav pristup pomaže autoru da, gradeći sam motiv, koji ”isklesan” u  reljefu, nazubljenih ivica, spaja i razdvaja dve epohe: epohu koja svedoči i epohu o kojoj svedoči.

     Kompozicijski, na ovim otiscima, redom čitamo i otkrivamo jedan po jedan sloj: simbolički, koloritni, teksturalni. Svestan da izbor motiva vodi u uniformnost, Novak odbacuje potpunu spontanost - jer zna da može da bude opasna i kontraproduktivna. Zato je u radovima koji su pred nama, sve promišljeno, i razrađeno do detalja. Autorov pogled na svet grafike i umetnosti uopšte, je svakako snažna, ali vrlo kontrolisana tekstura, kao i gotovo vajarski tretirane predstave, ispod čije su površine jasno definisani oblici. U srcu njegove materijalne imaginacije, smeštene su figure poput simboličkih kodova. A samo malo iznad, bliže nama, skriven je određeni tip istorijskog nasleđa, i to ne samo nasleđa slika, poetike i forme, koje su vrlo jasne, već suštinsko nasleđe koje preobražava svakoga ko posmatra ove radove.

     Osoba kao Novak, obuzet znakovnim, čini da svet na njegovim radovima ponovo oživljava. Kamen, kao osnovni graditelj kompozicije, oživljava na površini, pulsira, pretvara se u jasan i prepoznatljiv motiv. Bivstvuje kao trodimenzionalan i pun. Ali i vrlo diskretno oslikan. Katkad korenspodira i sa slovnom znacima, čineći novu, zanimljivu celinu. Takav ritam daje život Novakovoj grafici, koja kao stvarno umetničko delo, dokazuje da je sposobno da egzistira.

 

 

    Mr Bojan Živić