Go to Top

Promocija monografske studije “Godišnjice srpskih velikana umetnosti” na Fakultetu umetnosti u Nišu

Promocija monografske studije "Godišnjice srpskih velikana umetnosti" u izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu, biće održana u utorak 28. februara 2017. godine sa početkom u 13 sati u sali broj 6 na Fakultetu umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice 10. Na promociji će govoriti dr Danijela Zdravić Mihailović, upravnik Izdavačkog centra, Vesna Gagić, rukovodilac projekta i priredjivac monografske studije, kao i recenzenti dr Miomira Đurđanović i dr Vesna Crnogorac. Nastupiće i pijanista Aleksandar Serdar koji će izvesti kompoziciju Kornelija Stankovića "Što se bore misli moje" i Hor Fakulteta umetnosti u Nišu,dirigent mr Ivana Mirović.

 

Monografska studija "Godišnjice srpskih velikana umetnosti" nastala je kao rezultat realizacije istoimenog projekta u organizaciji Fakulteta umetnosti u Nišu u 2015. godini.

Studija je sadržajno i koncepcijski istovetna strukturi samog projekta i oslonjena je na tri osnovne celine kao opise aktivnosti i faze projekta.

Svaki deo predstavlјa zaokruženu celinu koja ima svoju početnu ideju, realizatore i učesnike. Tako se najpre prati koncertna aktivnost, zatim izložbena i na kraju sledi naučni pogled na stvaralaštvo i rad srpskih velikana umetnosti, kompozitora Isidora Bajića i Kornelija Stankovića, kao i slikarke Nadežde Petrović.

Četvrti deo studije predstavlјa selektivnu bibliogafiju pomenutih umetnika te se može odrediti i kao svojevrsni bibliografski prikaz njihovog stvaralaštva manjeg  obima. Izrada bibliografije utemelјena je na ideji da se predstavlјanjem bibliografskih jedinica tri umetnika ukaže na publikacije i izvore o njima, da se doprinese kulturi sećanja na značajne velikane, te da posluži kao izvor budućim istraživačima, odnosno bibliografima, u izradi novih bibliografija. Princip selektivnosti ogleda se u odabiru onih jedinica koje sadrži Elektronski katalog Srbije čime se postiže i informativnost sadržaja bibliotečkih fondova Srbije.

Naravno, tu još nisu prikazane mnoge bibliografske jedinice, samo su izdvojene jednim delom monografske i serijske publikacije kao i delovi u okviru monografskih publikacija.

Ono što svakako zavređuje pažnju jeste svesrdno angažovanje svih učesnika projekta bez kojih i ova monografska studija, kao i projekat u celini ne bi bili realizovani.