Go to Top

Predstavljanje master programa UNESKO katedra za kulturnu politiku i menadžment

Predstavljanje master programa UNESKO katedra za kulturnu politiku i menadžment, održaće se na Kolarcu, 27. maja 2015. u 18 časova u Sali Josif Pančić.

Saznajte više o programu, uslovima upisa i prednostima studiranja kod nas, kroz razgovor sa našim profesorima i studentima. Ako ste zainteresovani za društveni aktivizam i kulturu, želite da naučite kako se pišu projekti, kao i da budete deo međunarodnog okruženja, UNESKO katedra za kulturnu politiku i menadžment je pravo mesto za vas!
Kulturna politika i menаdžment u kulturi (interkulturаlizаm i medijаcijа nа Bаlkаnu) je međunarodni interdisciplinarni master progrаm Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerziteta Lion 2 i odvija se na engleskom jeziku. Akreditovan u Francuskoj i Srbiji, i podržan od strane brojnih univerzitetа, profesionаlnih orgаnizаcijа i eksperаtа iz cele Evrope, progrаm je stekаo međunаrodni ugled i titulu UNESCO kаtedre, stoga privlаči studente iz celog svetа.

 

Direktori programa:
- prof. dr Milena Dragićević Šešić
- prof. dr Jacques Bonniel

Rokovi za prijavu:
- 24. jun 2015.
- 18. septembar 2015

Za više informacija posetite: www.arts.bg.ac.rs ili direktno kontaktirajte koordinatora programa: coordinator@arts.bg.ac.rs ili 011/2624281.