Go to Top

PRIJEMNI ISPIT 2017/2018.

PRIJEMNI ISPIT 2017/2018.

Fakultet umetnosti u Nišu delatnost visokog obrazovanja ostvaruje kroz akademske studije akreditovanih studijskih programa.

Osnovne akademske studije traju četiri godine, odnosno 8 semestara, a studenti završetkom osnovnih akademskih studija ostvaruju 240  ESPB. Stečena znanja na osnovnim akademskim studijama omogućuju nastavak usavršavanja na master akademskim studijama.

Master akademske studije traju jednu godinu, odnosno 2 semestra, a studenti završetkom master akademskih studija ostvaruju 60  ESPB. Stečena znanja na master akademskim studijama omogućuju nastavak usavršavanja na specijalističkim i doktorskim studijama.

 

 

  • MASTER AKADEMSKE STUDIJE
  • OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
 

 

DRUGI UPISNI ROK 2017/18.

 

 

RANG LISTE

 

JEDINSTVENE RANG LISTE

  • Jedinstvena rang lista - Master akademske studije - Studijski program Muzička teorija i pedagogiia (pdf)

 

KONAČNE RANG LISTE

  • Konačna rang lista - Master akademske studije - Studijski program Muzička teorija i pedagogiia (pdf)

 

PRVI UPISNI ROK 2017/18.

 

 

 

 

DRUGI KONKURSNI ROK

 

  • Konkurs za upis u I godinu osnovnih akademskih studija akademske 2017-2018. godine - Drugi konkursni rok (pdf)

 

OBAVEŠTENJE O REZULTATU ISPITA U DRUGOM KONKURSNOM ROKU 2017/2018.

  • Obaveštenje o rezultatu ispita za proveru sklonosti i sposobnosti u drugom konkursnom roku 2017/2018. (pdf)

 

 

 

PRVI KONKURSNI ROK

 

 

OBAVEZNA KOMPOZICIJA

 

 

 

RANG LISTE