Go to Top

BALKAN ART FORUM

 • BALKAN ART FORUM
 • KNJIGA APSTRAKATA
 • PROGRAM
 • PROGRAMSKI ODBOR
 • PRIJAVLJIVANJE I KOTIZACIJA
 • ARHIVA
 

 

UNIVERZITET U NIŠU

FAKULTET UMETNOSTI U NIŠU

 

V nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem

Balkan Art Forum 2017

(BARTF 2017)

 

Niš, 06 - 07. oktobar 2017. godine

 

 

Fakultet umetnosti u Nišu organizuje peti nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2017, radi okupljanja umetnika, pedagoga, teoretičara, istraživača, koji bi rezultatima svojih istraživanja, idejama, inovacijama i praktičnim dostignućima u oblasti umetnosti podstakli umetničko stvaralaštvo, umetničko-pedagošku teoriju i praksu i naučna istraživanja u oblasti umetnosti. Organizatori pozivaju zainteresovane da prijave saopštenja i aktivno učestvuju u radu međunarodnog naučnog skupa

Pozivno pismo - ћирилица / latinica

 

BALKAN ART FORUM (BARTF) 2017

UMETNOST I KULTURA DANAS:

UMETNIČKO NASLEĐE, SAVREMENO STVARALAŠTVO I OBRAZOVANjE UKUSA

 

TEMATSKI OKVIRI: 

Glavna tema naučnoga skupa BARTF 2017 ima tri tematske celine: umetničko nasleđe, savremeno stvaralaštvo, obrazovanje ukusa. Uzete zasebno, predstavljaju tri nepregledna problemska područja. No, povezane, one se uzajamno, višestruko konkretizuju usredsređujući pažnju teoretičara i istraživača. Utoliko, glavna tema skupa, ekonomično formulisana imenovanjem i naznačenim povezivanjem triju oblasti, zapravo, u interpretaciji povezanosti problemskih celina znači sledeće: Kako globalno, regionalno i lokalno umetničko nasleđe, kao nasleđe regionalnih i lokalnih osobenosti i kolorita, a – u načelu – univerzalno važećih vrednosti, utiče na savremeno stvaralaštvo, koje može biti izgrađeno na takvim tradicijama ili protiv njih, njima podstaknuto ili inhibirano, i kako se može koncipirati i realizovati obrazovanje ukusa na takvoj baštini i na njoj zasnovanome savremenom stvaralaštvu? Utoliko su dobrodošla saopštenja sa rezultatima ispitivanja različitih regionalnih i lokalnih iskustava, pa – po prirodi stvari – i iskustava u istraživanju ove problematike na tlu jugoistočne Srbije, za šta su organizatori posebno zainteresovani.

Programski odbor naučnog skupa BARTF 2017 će smatrati prikladnima one prijave u kojima se najavljuje problemsko prožimanje bitnih dimenzija fenomena umetnosti: tradicije, inovacije, istorije, savremenosti, kanona, konvencija, slobode stvaralaštva, narodne, visoke i popularne umetnosti, recepcije, kritike, obrazovanja i vaspitanja ukusa, a ne izolovano ispitivanje ili problema umetničkoga nasleđa, ili problema savremenoga stvaralaštva, ili problema obrazovanja ukusa, a bez njihovoga povezivanja.

 •  Umetničko nasleđe: tradicija i inovacija; tradicionalno i savremeno; istorija umetnosti i savremena umetnost; narodna umetnost – folklor.
 • Savremeno stvaralaštvo: kanon, konvencija, sloboda stvaralaštva; autonomija i heteronomija umetnika; autentično i epigonsko; savremena umetnost; elitna i popularna umetnost.
 • Obrazovanje ukusa: recepcija tradicionalnoga i savremenoga; tipovi savremenoga ukusa; institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje ukusa; mediji i ukus; društvene mreže i ukus; metodičko-didaktička iskustva i ekperimenti u nastavi umetnosti i umetničke kulture.

 

 

 

OBLICI UČEŠĆA U RADU SKUPA:

 1. Usmene prezentacije
 2. Poster sesije
 3. Studentske prezentacije

 

JEZIK SKUPA:

srpski i svi drugi slovenski jezici, engleski jezik

 

VREME IZLAGANJA SAOPŠTENJA:

15 minuta

Za sve potrebne informacije možete se obratiti organizatorima skupa na mail adresu: bartf@artf.ni.ac.rs

Petak 06.10.2017.

 

12:00

Univerzitet u Nišu, Velika sala Univerziteta SVEČANO OTVARANJE

POZDRAVNA REČ

 • Prof. dr Dragan Antić, rektor Univerziteta u Nišu
 • Prof. dr Suzana Kostić, dekan Fakulteta umetnosti u Nišu

 

12:30

PLENARNA SEDNICA

Uvodna reč:

 • Prof. dr Dragan Žunić, predsednik Programskog odbora, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu

Plenarna predavanja:

 • PhD Alexandr V. Shunkov, PhD Valeri D. Ponomarev, PhD Inna L. Skipor, Kemerovo State Institute of Culture, Kemerovo, Russia - ART EDUCATION IN RUSSIA: “OPEN EDUCATION“ AND IMPLEMENTING PROFESSIONAL CAREER
 • MA Nickos Harizanos, Athens, Greece - ARTISTIC HERITAGE ‒ TRADITION AND CONTEMPORARY MUSIC. REFLECTIONS AND SUGGESTIONS OF A CONTEMPORARY COMPOSER

 

15:00

Fakultet umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice br. 10

IDENTIFIKACIJA UČESNIKA

 

16.00

RAD PO SESIJAMA

 

20:00

Koncertno-izložbeni prostor Fakulteta umetnosti u Nišu, Knjaževačka 2a

PREDSTAVLJANJE STVARALAČKOG OPUSA

 • Prof. dr Ivan Brkljačić, kompozitor, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti, Republika Srbija
 • MA Nikos Harizanos, kompozitor, Atina, Grčka

 

 

Subota 07.10.2017.

 

10:00

Fakultet umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice 10

RAD PO SESIJAMA

 

12:30

ZAVRŠNA PLENARNA DISKUSIJA

 

13:00

ZATVARANJE NAUČNOG SKUPA BARTF 2017

 

 

RAD PO SESIJAMA - Petak 06.10.2017.

Fakultet umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice br. 10

Sala br. 6 Predsedava: Prof. dr Danijela Zdravić Mihailović

16.00 Mr Miloš J. Zatkalik METAANALITIČKE VARIJACIJE O NASLEĐU

16.15 Mr Ana Perunović Ražnatović ELEMENTI MUZIČKOG NASLEĐA CRNE GORE U SAVREMENOJ NASTAVI I STVARALAŠTVU

16.30 PhD Aleksandar Dimitrijevski THE CHALGIJA MUSIC TRADITION IN MACEDONIA THROUGH THE EXAMPLE OF THE CHALGIJA FROM OHRID

16.45 Др Марија В. Думнић СТАРОГРАДСКА МУЗИКА У СРБИЈИ: НАСЛЕЂЕ, СТВАРАЛАШТВО, РЕЦЕПЦИЈА

PAUZA 17.00-17.15

17.15 Др Ђорђе Н. Ђекић МА Милош Павловић O MУЗИЦИ У ДОБА ПРВИХ НЕМАЊИЋА

17.30 Др Соња С. Цветковић ДЕЛАТНОСТ НИШКЕ ПЕВАЧКЕ ЖУПЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ” ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

17.45 MA Дина Д. Војводић ОДНОС ПЕТРА БИНГУЛЦА ПРЕМА ЦРКВЕНОЈ МУЗИЦИ САГЛЕДАН КРОЗ НАПИСЕ О МУЗИЦИ

18.00 Mр Наташа Д. Тасић ХОРСКО ПЕВАЊЕ НА КУЛТУРАЛНИМ ИЗВЕДБАМА У СРБИЈИ У ДОБА РОМАНТИЗМА

18.15 Мр Сања Р. Пантовић УТИЦАЈ ПРИНЦИПА РУСКЕ КЛАВИРСКЕ ШКОЛЕ НА РАЗВОЈ ПИЈАНИЗМА У КРАГУЈЕВЦУ ОД 1970–2010. ГОДИНЕ

18.30 Dr Svetlana M. Stojanović Kutlača MUZIKA KAO EHO UNIVERZUMA. SIMBOLIKA INSTRUMENTALNIH MUZIČKIH FORMI: PRELIDA, IGARA I VARIJACIJA

18.45 Dr Marija Ž. Ajduk TRADICIONALNO I MODERNO NA PRIMERU MUZIČKOG ŽANRA ETNO-PANK

 

Kabinet br. 12 Predsedava: Prof. dr Nataša Nagorni Petrov

16.00 Др Ванче Бојков Др Дарјан Бојков МУЗИКА КАО НЕВЕРБАЛНА БИЗНИС КОМУНИКАЦИЈА

16.15 PhD Milena Shushulova-Pavlova SOME THOUGHTS ABOUT THE POTENTIAL OF CROWDSOURCING IN THE PROMOTION OF CLASSICAL MUSIC PRODUCTION. IDEAS THAT HAVE ARISEN IN MUSICAL MANAGEMENT AND PRODUCING CLASS

16.30 Др Смиљка Љ. Исаковић УTИЦAJ MУЗИЧКE КРИTИКE НA ФOРMИРAЊE MУЗИЧКOГ УКУСA

16.45 Dr Vesna S. Ivkov SEMINARSKI I DIPLOMSKI RAD – IZAZOV ETNOMUZIKOLOŠKOG NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

PAUZA 17.00-17.15

17.15 Marina Stoyanova FROM TRADITIONAL TO NEW ART FORMS ‒ YOUNG ARTISTS AS MEDIATORS

17.30 Iva N. Subotić Krasojević OD SOPSTVA DO SELFIJA U NASTAVI ISTORIJE UMETNOSTI (SELFI KAO METOD INTERPRETACIJE U NASTAVI ISTORIJE UMETNOSTI)

17.45 МА Katarina V. Trifunović PROBLEM METODA NASTAVE U MUZEJSKOJ PEDAGOGIJI

18.00 Др Драган М. Тодоровић ПИРОТСКO ЋИЛИМАРСТВО: ДРЖАВНА БРИГА И ИНСПИРАЦИЈА САВРЕМЕНОМ СТВАРАЛАШТВУ

18.15 PhD Dimitar Ivanov Dobrevski THE MODERN INDUSTRIAL DESIGN “BETWEEN THE HAMMER AND THE ANVIL” OF FASHION AND TRADITION

18.30 PhD Laura Dimitrova THE BULGARIAN TEXTILE ART IN THE POSTMODERN SITUATION

18.45 PhD Adelina Popnedeleva NEW INTERPRETATIONS OF OLD UNIVERSAL TRUTHS

RAD PO SESIJAMA - Subota 07.10.2017.

Fakultet umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice br. 10

Sala br. 6 Predsedava: Prof. dr Danijela Stojanović

10.00 Vanja Bogdanović PROŽIMANJE FORMALNIH OBRAZACA U BALADI OP. 47 BR. 3 FREDERIKA ŠOPENA

10.15 МА Мирко Р. Јеремић МУЗИЧКА СИНТАКСА У УВЕРТИРАМА РИХАРДА ВАГНЕРА – КОНСТРУКЦИЈЕ МУЗИЧКИХ РЕЧЕНИЦА ПО ПРИНЦИПУ КЕПЛИНОВЕ ТЕОРИЈЕ ФОРМАЛНИХ ФУНКЦИЈА

10.30 MA Tijana Lj. Šaranac ODNOS ZAPADNOEVROPSKIH I RUSKIH HARMONSKIH ELEMENATA U GRAĐI PRELIDA ZA KLAVIR OP. 23 SERGEJA RAHMANJINOVA

10.45 Dr Danijela V. Ilić OBJEDINJAVAJUĆA ULOGA SONATNOG OBLIKA U SIMFONIJI BR. 14 VELISLAVA ZAIMOVA

PAUZA 11.00-11.15

11.15 MA Harun Zulić TRADICIONALNO I SAVREMENO U CIKLUSIMA DVE PESME ANTIGONE I TUŽNE PESME VOJINA KOMADINE

11.30 Dr Nataša V. Nagorni Petrov Dr Danijela Đ. Stojanović ANALITIČKI PRIKAZ KONSTANTINOVE FUGE DRAGANA TOMIĆA

11.45 Dr Trena Jordanoska OD VEČERINKI DO NOKTURNA KODIFIKACIJA TRADICIJE U SAVREMENOST

12.00 MA Milica Z. Petrović UTICAJ MEDIJSKIH PEJZAŽA NA SAVREMENU PRAKSU PRAVOSLAVNIH DEČJIH CRKVENIH HOROVA

12.15 Мр Наташа М. Вукићевић Нада М. Милетић МУЗИЧКИ ДОЖИВЉАЈ КРОЗ ЛИКОВНИ ИЗРАЗ УЧЕНИКА

 

Kabinet br. 12 Predsedava: Prof. dr Sonja Cvetković

10.00 Dr Aleksandra V. Milovanović STUDIJE EKRANSKIH MEDIJA: METODOLOŠKE PERSPEKTIVE ISTRAŽIVANJA

10.15 Vesna I. Maričić ESTETIČKA RECEPCIJA U PREDSTAVI HINKEMANN IGORA VUKA TORBICE

10.30 Др Маја Б. Вукадиновић УТИЦАЈ БИТЕФА НА ОБРАЗОВАЊЕ УКУСА У СРБИЈИ

10.45 Teodora P. Pesheva SURVEY PLACE OF THE VOTIVES IN THE RELIGIOUS RITES AND BELIEFS FROM ANTIQUITY TO NOWADAYS

11.00 Др Александар М. Петровић ТРАДИЦИОНАЛНО И САВРЕМЕНО У ЕПИСТЕМОЛОШКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СУШТИНЕ ЧУЛНОСТИ

PAUZA 11.15-11.30

11.30 Dr Divna M. Vuksanović "PROSUMER": KREATIVNOST I ZABAVA

11.45 MA Biljana V. Mitrović ASPEKTI UMETNIČKOG IZRAZA I PITANJE ŽANRA U DIGITALNOM OKRUŽENJU – SLUČAJ VIDEO-IGARA

12.00 Veselka Nikolova EXPLORING THE BOUNDARY OF A SUGGESTION IN ART

12.15 Kristijan Lj. Pešić Dr Snežana Vidanović ODBRAMBENI STILOVI, PROKRASTINACIJA I SKLONOST KA ORIGINALNOSTI KOD STUDENATA FAKULTETA UMETNOSTI I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA

 • Dr Dragan Žunić, redovni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija, predsednik;
 • Dr Zoran Arsović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci,  Republika Srpska;
 • Dr Dimitrije Bužarovski, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta "Sv. Ćirilo i Metodije" u Skoplju, Republika Makedonija;
 • Dr Ana Hofman, docent, Naučno-istraživački centar Slovenačke akademije nauka i umetnosti u Ljubljani, Republika Slovenija;
 • Dr Luka Kecman, redovni profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska;
 • Dr Viktorija Kolarovska Gmirja, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, Republika Makedonija;
 • Dr Suzana Kostić, redovni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija;
 • Dr Plamen Anatoliev Legkostup, redovni profesor Pedagoškog fakulteta Velikotrnovskog univerziteta "Sv. Ćirilo i Metodije" u Velikom Trnovu, Republika Bugarska;
 • Dr Srđan Marković, redovni profesor Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu, Republika Srbija;
 • Dr Sonja Marinković, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Republika Srbija;
 • Dr Nebojša Vilić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta "Sv. Ćirilo i Metodije" u Skoplju, Republika Makedonija;
 • Dr Divna Vuksanović, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Republika Srbija;
 • Dr Trena Jordanoska, vanredni profesor Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta "Sv. Ćirilo i Metodije" u Skoplju, Republika Makedonija.

ROK ZA DOSTAVLJANJE TEME SAOPŠTENJA SA APSTRAKTOM:

Do 01.06.2017. godine na jeziku saopštenja i na engleskom jeziku, do 150 reči i do 5 ključnih reči na email bartf@artf.ni.ac.rs

Obrazac za prijavu (word)

 

KOTIZACIJA: 5.000,00 dinara ili 40 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Uplatom kotizacije učesnici skupa obezbeđuju: knjigu rezimea, uverenje o učešću na skupu i zbornik saopštenja sa naučnog skupa.

 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE:

Za učesnike iz Republike Srbije:

 • primalac: Fakultet umetnosti u Nišu – Univerzitet u Nišu;
 • svrha uplate: kotizacija za naučni skup BARTF 2016;
 • iznos: 5.000,00 RSD
 • žiro račun: 840-2012666-89, poziv na broj 742121-12;

Za učesnike van teritorije Republike Srbije

Payment instructions (pdf)

 

ROK ZA UPLATU:

20.09.2017.

BARTF 2016.

IV nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2016 (BARTF 2016) Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 07 - 08. oktobar 2016. godine

 

Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS: IGRA KAO ANTROPOLOŠKI, ESTETIČKI I PEDAGOŠKI PRINCIP

 

TEMATSKI OKVIRI:

 • Pojam igre i osnovne odlike igre. Igra i pravila – sloboda i ograničenja. Svrhovitost i   samosvrhovitost igre. Izdvojeni i paralelni svet igre. Tipologije igara. Teorija igre.
 • Igra sveta i igra bogova. Igra kao suština bivstvovanja. Igra kao simbol sveta. Igra kao način bivstvovanja umetničkoga dela. Subjektivnost i objektivnost  igre. Igra, saznanje, istina, smisao.
 • Igra i evolucija. Igra kao suštinska odlika čoveka. Igra kao jedan od osnovnih fenomena čovekovoga postojanja. Čovek kao homo faber i homo ludens. Igra kao izvor kulture i umetnosti.
 • Igra i društvenost. Narodne igre. Društvene igre. Sportske igre. Igra i stvarnost. Komplementarnost igre i stvarnosti. Igra, rad, dokolica. Utopija rada kao igre. Razlika ili stapanje rada i igre? Igra kao kritički korektiv stvarnosti. Igra i nerepresivna kultura. Estetska igra ili radikalna politička praksa? Može li igra biti i represivna?
 • Igra duševnih moći u stvaralaštvu. Igra i lepota, igra i umetnost, igra i estetsko vaspitanje čoveka. Igra u istoriji kulture i umetnosti. Umetnost kao igra – igra kao umetnost. Igra i forma. Igra, lepota, istina. Igra u delu, delo kao igra. Igra sa elementima i celinom. Igra s mogućnostima. Igra: aleatorika, kombinatorika, eksperiment. Igra: konstrukcija i dekonstrukcija. Jezičke igre. Poezija kao igra. Muzičke igre. Igra i ples. Igra i ironija. Ponavljanje, ritam i igra. Igra i uobrazilja. Igra i izvođačke umetnosti. Performans. Igra duševnih moći u recepciji umetnosti.
 • Dečija igra. Igra i razvoj ličnosti. Igra i socijalizacija deteta. Metodičko-didaktički aspekti igre. Didaktičke igračke. Digitalne igre. Igra u vaspitanju i obrazovanju za umetnost. Igra u vaspitanju i obrazovanju putem umetnosti.

 

 • Zbornik radova BARTF 2016 - elektronsko izdanje (pdf)

 

 

BARTF 2015.

III nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2015 (BARTF 2015) Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 09 - 10. oktobar 2015. godine

 

Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS: KRIZA U UMETNOSTI – UMETNOST U KRIZI

 

TEMATSKI OKVIRI:

 • Krize umetničkog stvaralaštva i umetničkih praksi
 • Krize autorstva, krize izvođaštva
 • Umetnici i umetnička udruženja u krizi
 • Krize umetničkih rodova, vrsta i formi
 • Krize umetničkih institucija – obrazovanje za umetnost
 • Krize umetničkih institucija – produkcija
 • Krize umetničkih institucija – distribucija, izlaganje, recepcija, konsumacija
 • Krize vrednosti, ukusa, publike, umetničke kritike, nagrađivanja
 • Krize (pojma) umetničkoga dela
 • Krize i promene stislkih formacija u umetnosti: tradicija – moderna – postmoderna
 • Umetnost i pseudo-umetnost
 • Umetnost i savremene tehnologije, masovni mediji, mrežni mediji
 • Ideologija, politika i umetnost
 • Ratovi, revolucije i umetnosti
 • Komercijalizacija i merkantilizacija umetnosti
 • Umetnost između apologije, kritike, suberzije i utopije
 • Krize u umetnosti i ideja „kraja umetnosti”
 • Estetička teorija u krizi – kriza estetike i filosofije umetnosti

 

 

 

BARTF 2014.

Drugi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum Niš 2014 (BARTF 2014)

Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 10. i 11. oktobar 2014.

Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS: DUH VREMENA I PROBLEMI INTERPRETACIJE

 

OBLASTI U KOJIMA SU AUTORI UČESTVOVALI:

 1. Filosofska hermeneutika i problemi interpretacije
 2. Interpretacija književnog teksta
 3. Interpretacija i ikonologija
 4. Interpretacija u izvođačkim umetnostima – teatar
 5. Interpretacija u izvođačkim umetnostima – muzika
 6. Interpretacija medijski posredovane slike sveta u umetnosti
 7. Kultura interpretacije u nastavi umetnosti
 8. Izvođaštvo i kultura interpretacije
 9. Interpretacija i obrazovanje ukusa
 10. Interpretacija i umetnička kritika
 11. Metodološki problemi istraživanja fenomena interpretacije

 

 

BARTF 2013.

Prvi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum Niš 2013 (BARTF 2013)

Fakultet umetnosti u Nišu, Niš, 11. i 12. oktobar 2013.

Tema: UMETNOST I KULTURA DANAS.

 

OBLASTI U KOJIMA SU AUTORI UČESTVOVALI:

 1. Psihologija u umetnosti
 2. Savremena nastava
 3. Mogućnosti i ograničenja umetničkog razvoja
 4. Izvođaštvo i kultura interpretacije
 5. Umetnost i mediji
 6. Problemi obrazovanja ukusa
 7. Istraživanje i stvaralaštvo u oblasti umetnosti
 8. Mesto umetnosti u balkanskim kulturama danas